matura

A A A

Z przyjemnością informuję, że uczennice naszego liceum zdobyły certyfikat znajomości jezyka francuskiego- DELF. Egzamin odbył się, jak co roku w pierwszy week-end czerwca.

DELF składa się z 4 części: egzamin ustny, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie tekstu o określonej formie i temacie, żeby uzyskać certyfikat trzeba zdobyć minimum 50% punktów. DELF to certyfikat międzynarodowy, wyniki egzaminu są potwierdzane przez weryfikatorów francuskich a dyplom jest podpisany przez Ministra Spraw Zagranicznych Francji.

Uczennice, które realizowały program podstawowy (2godz/tydz) zdawały na poziomie A2 , dziewczyny z poziomu rozszerzonego (5godz/tydz) podeszły do B1.

Oto nasze laureatki:

Julia Pszon-B1

Ola Boczarska-B1

Monika Jasińska-A2

Paulina Turyniewicz-A2

Gratulujemy! Toutes mes félicitations et GROS BISOUS!

O terminie odebrania dyplomów poinformuję Was telefonicznie.

À bientôt!

Magdalena Sacha