matura

A A A

festiwal1

festiwal2

W dniu 10.10.2018r. uczniowie, którzy wybrali rozszerzone zajęcia z fizyki lub geografii oraz ich opiekunowie: p. Monika Musiał - Biernat i p. Łukasz Pater wzięli udział w 10 Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki na Politechnice Opolskiej.

W pierwszej części festiwalu zaproszeni prelegenci wygłosili wykłady związane z zagadnieniami szeroko rozumianej ekoenenergetyki. Pojawiy się zagadnienia związane z analizą kosztów i zużycia energii przy ogrzewaniu domu jednorodzinnego, uzyskiwaniem ciepła za pomocą tzw. pompy ciepła i sterowania mikroprzepływem w urządzeniach energetyki odnawialnej. Ze względu na międzynarodowy charakter festiwalu, wykłady prowadzone były w języku polskim i angielskim.

Druga częśc miała charakter dyskusji panelowej, w czasie której wybitni przedstawiciele świata nauki odpowiadali na pytania publiczności.

W czasie przerwy na kawę można było na korytarzach Politechniki podziwiać zabytkowe samochody i wspaniały model supernowoczesnego samochodu marki Tesla.

Ł. Pater