• Kontakt i lokacjaLO Grodków, PL
  • Telefon+48 77 415 54 61
  • rssRRS Aktualności

matura

A A A

Załączniki do regulaminu ZFŚS:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przychodach na podstawie zeznania podatkowego

Załącznik nr 2a – Oświadczenia o przychodach w przypadku zmiany sytuacji finansowej rodziny lub braku przychodów w roku poprzednim (pierwsze zatrudnienie) - ZA ZGODĄ DYREKTORA SZKOŁY !!!

Załącznik nr 3 – Wniosek o świadczenie lub dofinansowanie z funduszu

Załącznik nr 4 – Wniosek o pożyczkę na cele mieszkaniowe

Załącznik nr 5 – Umowa o pożyczkę na cele mieszkaniowe (wypełniamy ją dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Socjalną !!!)

Załącznik nr 9 – Upoważnienie do reprezentowania emeryta lub rencisty

Załącznik nr 10 – Wniosek o przedłużenie spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe

Wszystkie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty dotyczące Funduszu Socjalnego składamy w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.