• Kontakt i lokacjaLO Grodków, PL
  • Telefon+48 77 415 54 61
  • rssRRS Aktualności
  • logo1.jpg
  • logo5.jpg
  • logo2.jpg
  • logo3.jpg
  • logo4.jpg

klub absolwenta 2016 

lo banner

A A A

Po zakończeniu II wojny światowej z różnych regionów przybywali osadnicy, dużo z kresów wschodnich. Tuż po wyzwoleniu rozpoczął się proces odbudowy bazy i uruchamiania polskiego szkolnictwa na tym terenie. Koordynatorem wszelkich poczynań było Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach. Pierwszym inspektorem szkolnym był Stefan Grzesik, który przybył do Grodkowa w październiku 1945 r. Początek obecnego Liceum Ogólnokształcącego to Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum, które zajmowało budynek po niemeckim Gimnazjum (obecny budynek LO przy ul. Sienkiewicza). Gimnazjum dawało tzw. małą maturę, a Liceum - dużą maturę i możliwość studiowania. W pierwszym roku nauki 1945/46 szkoła grupowała 100 uczniów o dużym zróżnicowaniu pod względem wieku. Pierwszym organizatorem szkoły i zarazem jej dyrektorem był mjr Wojska Polskiego Tadeusz Andrzejewski. Nic dziwnego, że w szkole obowiązywała dyscyplina wojskowa: musztra młodzieży na korytarzu, ćwiczenia jak należy zachowywać się wobec przełożonych. Warunki były trudne. Jak wynika ze wspomniń byłej polonistki Marii Ossowskiej - w rękach uczniów nie było ani jednego podręcznika i nie było zeszytów. Uczniowie robili notatki na poniemieckich pismach zapisanych jednostronnie. W klasach zwłaszcza początkowych panowała ciasnota - do 40 uczniów. W kwietniu 1947r. Gimnazjum i Liceum otrzymało nową siedzibę w gmachu po dawnych koszarach wojskowych przy ul. Powstańców Śląskich 24 (obecnie budynek Gimnazjum Nr 1).

logrodkow1

Młodzież otrzymała lepsze wrunki do nauki i rekreacji. Przybyło izb lekcyjnych. Był internat, kuchnia, stołówka, biblioteka i własne boisko. W roku szkolnym 1948/49 utworzono Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące jako jednolitą szkołę - "jedenastolatkę". Początkowo w nowym gmachu szkoły były 4 oddziały licealne z 144 uczniami. Od roku szkolnego 1948/49 datują się pierwsze kłopoty z utrzymaniem klas starszych liceum. Były później takie lata, w których nie udało utrzymać się klas maturalnych. Matury wtedy nie było - decyzją Rady Pedagogicznej przenoszono małe grupy do LO w Otmuchowie. Od roku 1954/55 następuje stabilizacja, skończyły się zebrania w atmosferze niepokoju o istnienie szkoły.

Ważna data w historii "jedenastki" to 1961r. Wówczas to zrodził się pomysł organizacji obchodów XV-lecia połączonego ze Zjazdem Absolwetów. 21 października 1961 r. w Powiatowym Domu kultury w Grodkowie odbyła się uroczysta impreza, podczas której szkole przekazano sztandar ufundowany przez uczestników i Komitet Rodzicielski. Rok 1962 zaznacza się tym, że ukazuje się gazetka szkolna - miesięcznik "Nasza Praca", odzwierciedlająca życie szkoły. We wrześniu 1966r. została oddzielona szkoła podsawowa od szkoły średniej, powstało Liceum Ogólnokształcące. 6 luty 1970r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia "Bohaterów Powsań Śląskich" - w hołdzie pamięci dla bohaterów walk powstańczych na Śląsku. Na przełomie la 60-tych i 70-tych zarysowała się możliwość wybudowania nowej szoły. Oprócz istniejących już szkół powstaje filia LO dla Pracujących (z dyrekcją w Brzegu). Aby przyspieszyć budowę nowej szkoły, zrobiono ekspertyzę, z której wynikało, że budynek ma bardzo słabe stropy, grożące zawaleniem. Gdy wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze - ustalono lokalizację, były gotowe plany - okazało się, że niestety nie będzie funduszy na nową szkolę. Po wydaniu wcześniej takiej ekspertyzy, szkoła musiała opuścić budynek. W 1974/75 w budynku przy ul. Powstańców Śl. odbywały się tylko zajęcia techniczne oraz historia, pozostałe lekcje odbywały się w obecnym budynku przy ul. Sienkiewicza.

logrodkow2 logrodkow3
logrodkow4 logrodkow6

Mijały kolejne lata, zmieniała się młodzież, zmieniali się nauczyciele i dyrektorzy. W 1995 r. dyrektor LO Józef Kośla został powołany na stanowisko wiceburmistrza Miasta i Gminy Grodków. Zapisał się on w pamięci uczniów i nauczycieli jako wspaniały organizator rajdów rowerowych, które obfitowały w wiedzę, pot wylany podczas pokonywania długich tras i niesamowite przygody. Kuratorium Oświaty w Opolu ogłosiło w 1995 r. konkurs na stanowisko dyrektora LO w Grodkowie, w wyniku którego dyrektorem został Stanisław Krok. Rozpoczęto wówczas budowę hali przy LO. We wrześniu 2005 r. nowym dyrektorem zostaje Pani Ewa Ząbkowska. W grudniu tego samego roku zostaje oddana do użytku hala sportowa, która w 2015 r. otrzymuje imię Zdzisława Zielonki - niezapomnianego nauczyciela, wspaniałego trenera i znanego w Polsce i na świecie pasjonata sportu. Uczniowie liceum należący do UKS Olimp odnoszą sukcesy sportowe w piłce ręcznej na szczeblach wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. W roku 2010 konkurs na stanowisko dyrektora LO wygrywa Pani Monika Musiał- Biernat. Sytuacja ta powtarza się po pięciu latach kadencji, kiedy w 2015 r. Pani Dyrektor wygrywa konkurs po raz kolejny. Placówka dostosowuje się do nowych wyzwań. Unowocześniona zostaje baza dydaktyczna szkoły: wyposażenie sali komputerowej oraz innych pracowni. Proces dydaktyczny wspomagają nowe tablice interaktywne, sprzęt multimedialny i inne pomoce dydaktyczne. Dzienniki papierowe zostają zastąpione dziennikiem elektronicznym. Baza sportowa powiększa się o nowe boisko wielofunkcyjne, bieżnię, skocznię oraz boisko trawiaste. Szkoła bierze udział w kolejnych projektach unijnych i nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi.

logrodkow7
logrodkow5logrodkow8  

 

Historia szkoły tworzy się nieprzerwanie od lat. Tworzą ją oddani swej pracy i powołaniu dyrektorzy, niezapomniani nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie. Wszystkich łączy wspólny cel – edukacja i wychowanie kolejnego pokolenia młodzieży. Nasze wysiłki niestrudzenie zmierzają do tego, aby sprostać wymogom obecnych czasów i podejmować nowe wyzwania. Przeszłość już za nami, a tak wiele jeszcze przed nami....


Dyrektorzy Lieceum Ogólnokształcącego w Grodkowie w latach 1945-2007:

1. Tadeusz Andrzejewski - 1945-1945

2. Witor Zych - 1946-1947

3. Stanisław Niewiadomski - 1947 - 1949

4. Zofia Perska - 1949-1951

5. Jan Michalik - 1951-1952

6. Maria Chomontowicz - 1952-1953

7. Andrzej Janus - 1953-1955

8. Wilhelm Witaszek - 1955-1957

9. Jerzy Nowacki - 1957-1959

10. Bronisław Putyra - 1959-1971

11. Józef Mirowski - 1971-1978

12. Stanisław Bałaj - 1977-1978

13. Aleksandra Wilk-Przybylska (wicedyrektor ds Liceum) - 1978-1987

14. Józef Kośla - 1987-1995

15. Stanisław Krok - 1995-2005

16. Ewa Ząbkowska - 2005-2010

17. Monika Musiał-Biernat 2010- nadal