matura

A A A

Rok szkolny 2011/2012

Uczniowie klasy 2 C Maciej Piertuńko i Paweł Szewczyk dzięki debacie przeprowadzonej w szkole pt. „Szkoła demokracji: Jak możemy zwiększyć demokracje w szkole?' zostali wybrani na posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży. Przeprowadzona debata pozwoliła Maćkowi i Pawłowi zająć 2 miejsce w województwie opolskim i pozwoliła im uczestniczyć XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która w dniach 31 maja-1 czerwca odbyła się w Warszawie na sali plenarnej Sejmu RP. Ponadto z każdego województwa dwa najlepsze zespoły, w tym zespół z naszej szkoły weszły w skład Komisji Sejmowej, która spotkała się w dniach 12 i 13 maja 2012 r. w Warszawie.

Marzena Kożuch z klasy I c zajęła pierwsze miejsce w konkursie pt,"'Tak było a tak nie jest " organizowanym przez Wydział Promocji Starostwa Powiatu w ramach 10 edycji konkursu pt."Wiem wszystko o moim powiecie". Celem konkursu było pokazanie przemian jakie zaszły w naszym powiecie przez ostatnie 10 lat. W swoim opowiadaniu uczennica zaprosiła nas na wycieczkę po naszym powiecie pokazując zmiany, które dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu. W nogrodę otrzymała tablet. Gratulujemy.

Maciej Pietruńko uczeń klasy II c wział udział w wojewodzkim etapie Olimpiady Historycznej w Opolu. Etap pisemny odbył się 7 stycznia 2012 r., a etap ustny w dniu 13 stycznia 2012 r. Maćkowi gratulujemy zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego i życzymy sukcesów w następnym starcie w klejnej edycji Olmpiady Historycznej.