• Kontakt i lokacjaLO Grodków, PL
  • Telefon+48 77 415 54 61
  • rssRRS Aktualności

matura

A A A

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczniów jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich ul. Sienkiewicz 29; tel. 77 415 54 61; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3. Państwa i uczniów dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

b ) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia na podstawie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne.

6. Odbiorcami Państwa i uczniów danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty prawnie uprawnione.

7. Państwa i uczniów dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

8. Państwa i uczniów dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) pkt 3b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu

c) pkt 3c) będą przechowywane przez okres 30 dni; chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

9. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tylko w przypadku wyrażonej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit a) oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Nie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

12. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu i profilowaniu i dlatego nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).