matura

A A A

Plakat

"Mam czas rozmawiać" to kampania społeczna, która kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz konieczności testowania w kierunku HIV.

Główne cele kampanii to:

- upowszechnienie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży;

- zachęcanie do wykonania badań w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich,

- promowanie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu rodziny, w tym HIV/AIDS
i chorobach przenoszonych drogą płciową.

Szczegółowe informacje i materiały nt. kampanii znajdziecie na stronie https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl


Mam czas rozmawiać