rekru

A A A

20.11-23.11.2018r.(OPERON)

  • 20.11 – wtorek – j. polski - poziom podstawowy 170 min. ; poziom rozszerzony 180 min

godz. 8 – 8 30 – czynności organizacyjne

8 30 – 11 20 – egzamin próbny z j. polskiego

1130 – 1430 egzamin próbny z j. polskiego poziom rozszerzony

od l. 5 – lekcje wg planu dla osób, które nie zdają j. polskiego na poziomie rozszerzonym

  • 21.11 – środa – matematyka- poziom podstawowy 170 min. ; poziom rozszerzony 180 min

godz. 8 – 8 30 – czynności organizacyjne

8 30 – 11 20 – egzamin próbny z matematyki poziom rozszerzony

1130 – 1430 egzamin próbny z matematyki poziom rozszerzony

od l. 5 – lekcje wg planu dla osób, które nie zdają matematyki na poziomie rozszerzonym

  • 22.11 – czwartek – j. obcy (120 min.)

godz. 8 – 8 30 – czynności organizacyjne

8 30 – 10 30 – egzamin próbny z j. obcego

od l. 4 – lekcje wg planu

  • 23.11 – piątek – przedmioty wybrane (180 min.)

godz. 8 – 8 30 – czynności organizacyjne

od 8 30 – przedmioty wybrane (biologia, chemia, fizyka, geografia, wos)