matura

A A A

konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”, zapraszamy wszystkich uczniów do udziału
w konkursie plastycznym
„Jestem bezpieczny w sieci”.

Celem konkursu jest:

  • Propagowanie wiedzy i utrwalanie zasad  bezpiecznego korzystania
    z Internetu i nowoczesnych technologii cyfrowych oraz u
    świadomienie zagrożeń płynących z sieci;
  • Rozwijanie wrażliwości i zdolności artystycznych uczniów;
  • Inspirowanie uczniów do twórczych działań.

Warunki uczestnictwa:

† Tematyka pracy powinna utrwalać zasady bezpiecznego korzystania przez młode osoby z Internetu oraz uwrażliwiać na zjawisko cyberprzemocy;

† Technika: prace konkursowe można wykonać w dowolnej technice plastycznej;

† Format pracy: A3 lub większy;

† Każda klasa może dostarczyć więcej niż jedną pracę;

Nagrody:

† „punkty dla klasy”;

† dyplomy;

†najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie

www.cyfrowobezpieczni.pl

Prace należy zgłaszać do 7 grudnia 2018r. do gab. nr 5.