matura

A A A

1

15 marca grupa biologiczno-chemiczna z klasy II w ramach Dnia Otwartego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uczestniczyła w prowadzonych tam zajęciach. Uczennice brały udział w oznaczaniu parametrów wody oraz poznały biologię wybranych organizmów wodnych. Miały możliwość samodzielnej pracy w laboratorium chemicznym oraz prowadziły obserwacjeciekawych gatunków ryb i skorupiaków.

Opiekunowie: Agata Habina – Kudzia, Katarzyna Turowska

2

3

4