matura

A A A

Dyrektor LO w Grodkowie informuje, że decyzją Rady Pedagogicznej zrezygnowano z dwóch dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, tj. 06.05.2019r. oraz 07.05.2019r, w czasie egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego oraz matematyki. Dzień 08.05.2019r. zostaje nadal dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.