A A A

Clipboard01

W zapobieganiu chorobie bardzo ważne są poniższe działania:

  1. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi,
  2. Należy pamiętać o higienie podczas oddychania, czyli zasłanianiu w trakcie kaszlu i kichania nosa i ust (najlepiej chusteczką jednorazową),
  3. Ważna jest higiena osobista, czyli częste mycie rąk,
  4. Podczas podróży warto mieć przy sobie żel antybakteryjny lub chusteczki jednorazowe z dodatkiem alkoholu,
  5. Nie należy brudnymi dłońmi dotykać ust, oczu oraz nosa,
  6. Osoby podróżujące do rejonów, w których występuje wirus, powinny dokładnie przestudiować informacje zamieszczone na stronie who,
  7. Należy unikać kontaktów zarówno ze zwierzętami jak i ich wydalinami, szczególnie podczas podróży.

 

WIĘCEJ ZNAJDZIESZ NA:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie