A A A

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Gdyby drzewa mogły mówić" opublikowanym na łamach NTO, opisującego projekt „Nie taki zwykły las. Reportaże z Łambinowic”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Na szczególną uwagę zasługuje materiał filmowy opisujący działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Artykuł dostępny jest na stronie: https://nto.pl/gdyby-drzewa-mogly-mowic/ar/c1-15256694