A A A

1

Wprawdzie w czasie pandemii nauka odbywa się w sposób zdalny, ale nasza szkoła wciąż się rozwija. Właśnie ukończona została instalacja sprzętu w multimedialnej pracowni językowej, sfinansowana w ramach projektu "Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Brzeskiego". Teraz czekamy na powrót naszych uczniów, którzy będą mogli tę pracownię wypróbować.

projekt