A A A

grafika

 

W piątek 16 lipca 2021 nauczyciele wychowania fizycznego z naszego ogólniaka – Ł. Sawka i G. Malinowski, wzięli udział w szkoleniu „Wf z AWF”.  Tematem szkolenia,  które odbyło się na obiektach wrocławskiego AWF, była poprawa  stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych  oraz walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

         W  dalszym etapie programu istnieje możliwość powstania w naszej szkole Sport Klubu, którego celem jest:

  • przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

 

image002 image004