A A A

Nasza szkoła jako jedyna w powiecie brzeskim zdobyła nagrodę w konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki temu będziemy mogli rozwinąć i unowocześnić naszą pracownię informatyczną. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:  

https://brzeg24.pl/nasze-szkoly/161211-ogolniak-z-grodkowa-otrzymal-nagrode-w-ogolnopolskiej-akcji-ose-wyzwanie

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informuję, że matury będą odbywały się w terminie 08. – 24.06.2020 r., w związku z tym nastąpiły zmiany w planie pracy szkoły: 04, 05, 06 maja, nie będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tym czasie pracujemy zdalnie.

Z wyrazami szacunku,

Monika Musiał – Biernat

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 26 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, iż klasyfikacja klasy maturalnej przebiega się zgodnie z planem pracy szkoły, posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się w planowanym terminie tj. 21 kwietnia 2020 r. Egzamin maturalny planowany będzie w terminie 21 dni po powrocie do szkoły.

Z wyrazami szacunku,

Monika Musiał – Biernat

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie

Szkolny pedagog, pani Agnieszka Sobów przestawia kilka propozycji, jak każdego dnia możemy poradzić sobie ze stresem.

https://drive.google.com/file/d/1RZfVKjBdGQrUO4t4E-uPOVPy9ht0afXB/view