A A A

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 07 czerwca 2020 r.

Zdjęcie od Łukasz

I stało się. W piątek 24.04.2020 pożegnaliśmy naszych maturzystów. Było to pożegnanie wyjątkowe, bo i wyjątkowe mamy czasy. Bez oficjalnej uroczystości i tradycyjnego wręczenia nagród: LO - Grodków. Jedno się nie zmieniło. Jak co roku będziemy trzymać kciuki za naszych absolwentów, żeby jak najlepiej poradzili sobie na egzaminie dojrzałości i żeby mądrze pokierowali swoim życiem.

Nasza szkoła jako jedyna w powiecie brzeskim zdobyła nagrodę w konkursie organizowanym przez Narodowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki temu będziemy mogli rozwinąć i unowocześnić naszą pracownię informatyczną. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:  

https://brzeg24.pl/nasze-szkoly/161211-ogolniak-z-grodkowa-otrzymal-nagrode-w-ogolnopolskiej-akcji-ose-wyzwanie

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020 r.
Jednocześnie informuję, że matury będą odbywały się w terminie 08. – 24.06.2020 r., w związku z tym nastąpiły zmiany w planie pracy szkoły: 04, 05, 06 maja, nie będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tym czasie pracujemy zdalnie.

Z wyrazami szacunku,

Monika Musiał – Biernat

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie