A A A

 

Dyrektor szkoły, Geografia

musial

mgr Monika Musiał-Biernat

- Uniwersytet Wrocławski – studia mgr 5-letnie geografia
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – wychowanie fizyczne
- Andragog Opole – Zarządzanie Oświatą
- Andragog Opole – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
- Andragog Opole – Surdopedagogika
- Egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – geografia
- uprawnienia kierownika wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 

 Matematyka, Fizyka

pater

mgr Łukasz Pater

- Uniwersytet Jagielloński – studia mgr fizyka medyczna
- Uniwersytet Wrocławski – matematyka – studia podyplomowe
- egzaminator egzaminu z matematyki
- nauczyciel dyplomowany
- kierownik wycieczek

 

Język polski, Język angielski


czabaj

mgr Elżbieta Czabaj

- Uniwersytet Wrocławski – studia mgr – język polski
- Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu – studia mgr – j. angielski
- Uniwersytet Wrocławski - studia podyplomowe z logopedii
- egzaminator maturalny z j. polskiego i angielskiego wpisany na listę MEN
- nauczyciel dyplomowany
- kierownik wycieczek

 

Historia,WOS

szczotka

mgr Bogusława Szczotka

- Uniwersytet Wrocławski – studia mgr 5-letnie historia
- Uniwersytet Wrocławski – Religioznawstwo – studia 2-letnie
- Uniwersytet Wrocławski – Wiedza o społeczeństwie
- egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – historia i wos
- kierownika wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 

Wychowanie do życia w rodzinie

jaroslawska

mgr Elżbieta Jarosławska

 Biologia

kudzia

mgr Agata Habina-Kudzia

- Uniwersytet Wrocławski – studia mgr 5-letnie biologia
- Uniwersytet Wrocławski – Ochrona Śwrodowiska
- Andragog Opole – Bibliotekoznawstwo
- Andragog Opole – Edukacja dla bezpieczeństwa
- egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – biologia
- uprawnienia kierownika wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 Chemia, Podstawy Przedsiębiorczości

turowska

mgr Katarzyna Turowska

- Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii – studia mgr 5-letnie chemia; specjalizacja
Informatyka chemiczna
- Akademia Ekonomiczna (Uniwersytet Ekonomiczny) – Rachunkowość – studia 2,5 – letnie
- Uniwersytet Opolski – Podstawy przedsiębiorczości – studia 2,5-letnie – studia
podyplomowe
- Andragog Opole – Matematyka – studia podyplomowe
- egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – chemia
- kierownik wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 Język francuski

sacha

mgr Magdalena Sacha

- Akademia Pedagogiczna w Krakowie – studia mgr 5 letnie filologia romańska
- Uniwersytet Wrocławski Podyplomowe Studia Etyczno-Filozoficzne, 4 semestry
- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu- otwarty przewód doktorski
- egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – język francuski
- kierownik wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 Język niemiecki

kendik palak

mgr Katarzyna Kendik-Palak

- Uniwersytet Wrocławski - studia mgr 5-letnie język niemiecki
- Andragog Opole – Bibliotekoznawstwo
- Andragog Opole – wychowanie do życia w rodzinie
- egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – język niemiecki
- nauczyciel dyplomowany
- kierownik wycieczek

 Język angielski

cioch

mgr Agnieszka Cioch

- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia mgr filologia angielska
- tłumacz języka angielskiego
- nauczyciel dyplomowany
- kierownik wycieczek

horodyska 

mgr Marzanna Horodyska

- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – studia mgr filologia angielska
- Uniwersytet Wrocławski Studia podyplomowe z przekładu
- tłumacz przysięgły
- egzaminator maturalny wpisany na listę MEN – język angielski
- kierownik wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 Wychowanie fizyczne
Grupa sportowa (SKS)

sawka

mgr Łukasz Sawka

- Akademia Wychowania Fizycznego – studia mgr 4-letnie wychowanie fizyczne – kierunek
nauczycielski
- Trener II stopnia piłki ręcznej AWF Wrocław
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Brzegu – Doradca zawodowy
- kierownik wycieczek

- nauczyciel dyplomowany


malinowski

mgr Grzegorz Malinowski

- Akademia Wychowania Fizycznego – studia mgr 4-letnie – kierunek nauczycielski
- dyplom trenera II klasy w piłce ręcznej
- uprawnienia kierownika wycieczek
- nauczyciel dyplomowany

 

Informatyka

rmiszkiewicz

mgr inż. Ryszard Miszkiewicz

- Politechnika Opolska: 5-letnie studia mgr inż. informatyka
- Uniwersytet Opolski: 3-letnie studia licencjackie matematyka
- Egzaminator z informatyki oraz informatycznych przedmiotów zawodowych EE.08 i EE.09
- nauczyciel dyplomowany
- kierownik wycieczek

 Pedagog szkolny
Doradca zawodowy

sobow

mgr Agnieszka Sobów

- Uniwersytet Opolski – studia mgr Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Wydział Ekonomiczny U.O. – Doradztwo zawodowe
- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – oligofrenopedagogika
- Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – pedagogika specjalna – Edukacja,
terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu