A A A

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

Informuję, że zgodnie z §3 a, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku,

Monika Musiał – Biernat

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie